Δευτέρα, Μαΐου 2

Αληθώς Ανέστη - Christ is Risen N. Lygeros


Αληθώς Ανέστη - Ν. Λυγερός 
Επιμέλεια Σ. Ντρέκου

Αληθώς Ανέστη

Είναι πράγματι απίστευτο πόσο η πίστη βρίσκει τα σωστά λόγια τις κατάλληλες στιγμές και πόση μεταχαρά μας προσφέρει η χαρά των ανθρώπων που πιστεύουν όταν οι άλλοι δεν πιστεύουν πια σε τίποτα.

Γι’ αυτό τον λόγο εξακολουθούμε να παλεύουμε για την πίστη μας, με την πίστη μας διότι βλέπουμε την αξία του θαύματος ακόμα και στο επίπεδό μας. Έτσι την ώρα που δεν γίνεται απολύτως τίποτα στον δογματικό χώρο, εμείς συνεχίζουμε ν’ ακολουθούμε το φωτεινό μονοπάτι της πίστης ακόμα και μέσα στο σκοτάδι της κοινωνίας, διότι πιστεύουμε σε αυτόν που θυσιάστηκε για μας δίχως αντάλλαγμα. 

Κατά συνέπεια λέμε το μήνυμά του μ’ έναν τρόπο ακόμα πιο φωτεινό μέσα στη νύχτα. Και με όλα αυτά που ζουν οι συμπατριώτες μας, νιώθουμε την ευθύνη να λειτουργήσουμε ως φάροι για όσους δεν βλέπουν το φως στο τούνελ, για να καταλάβουν ότι είναι με τις πράξεις μας όταν αγαπάμε αλλήλους που συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό που πιστεύουμε. 

Δεν κάνουμε την προσευχή μας για τον εαυτό μας αλλά για τους άλλους διότι μόνο έτσι ακολουθούμε το πνεύμα του Χριστού. Και με τα λόγια μας επιβεβαιώνουμε το αποτέλεσμα της πράξης. Δηλαδή λέμε συνειδητά ότι το θαύμα έγινε όντως ακόμα κι αν παραμένει απίστευτο στους περισσότερους. 

Έτσι όταν απαντούμε Αληθώς Ανέστη δεν το λέμε μόνο και μόνο για την παράδοση, αλλά επειδή θέλουμε να επιβεβαιώσουμε το αδιανόητο και να διαπιστώσουμε την αλήθεια της επιστροφής και τη δημιουργία μιας διακλάδωσης για την Ανθρωπότητα.


Αληθώς Ανέστη 

Αληθώς Ανέστη για ν'αρχίσει ο πρώτος κύκλος
της πολυκυκλικότητας που αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχει κάθε χρόνο αλλά διαφορετικά αφού
η εξέλιξη σου δείχνει ότι το βλέμμα πάντα αλλάζει
με τη γνώση και την επίγνωση αφού καταλαβαίνει
δίχως να καταλάβει το έργο Του
διότι ζει την ανακάλυψη του αδιανόητου.
Christ is Risen N. Lygeros
Translated from the Greek by Athina Kehagias

It is in fact amazing how faith finds the right words at the appropriate times, and how much metachara, the joy of the people who believe offer us, when the others no longer believe in anything whatsoever.

It is for this reason that we continue to fight for our faith, with our faith, as we are able to observe the value of the miracle, even down to our level.

Therefore, while there is absolutely nothing occurring in the doctrinal field, we continue to follow the bright path of faith even though the darkness of society, as we believe in Him who was sacrificed for us without anything in exchange.

Consequently, we cry out His message in an even brighter manner through the night.

And with all the ordeals our co patriots live through, we feel a responsibility to function as lighthouses for those who are unable to see the light at the end of the tunnel, in order for them to understand that it is through our actions, when we love thy neighbours, that we actively participate in what we believe.

We don't pray for ourselves, but for the others, because only then we follow the spirit of Christ.

And through our words we confirm the result of the action.

Therefore, we consciously announce that the miracle has in fact occurred, even if it remains unbelievable to most.

Consequently, with our response, "He wasTruly Risen" we don't merely say something for traditions sake, but because we want to confirm the unthinkable, and to ascertain the truth of the return, and the creation of a branching for the sake of Humanity.

Δεν υπάρχουν σχόλια: